Roberto Aarnio

Opiskelija, graafinen suunnittelu, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Roberto on vastannut Ilmasto.nyt graafisen ilmeen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä muiden Valovirta Designin tekijöiden kanssa.

Tuomas Aatola

Lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tuomas toimii visuaalisen suunnittelun lehtorina Metropolia Ammattikorkeakoulun Median osaamisalueella ja vastaa viestinnän koulutuksen projektiliiketoiminnan koordinoinnista. Tuomas on monessa asiassa muutosvastainen, mikä pätee myös ilmastonmuutokseen. Tuomas on toiminut hankkeen visuaalisen ilmeen toteuttaneiden opiskelijoiden ohjaajana.

Elina Aho

Kuvataiteilija

Elina työskentelee kuvataiteen (maalaus, piirustus, performanssi), aikuistaidepegogiikan, yhteisötaiteen ja organisaatioiden taidelähtöisen kehittämisen parissa. Koulutukseltaan hän on taiteen ja psykologian maisteri, lisäksi hänellä on erikoistumisopinnot Taideyliopiston Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon -koulutuksesta. Elinaa innostaa dialogisuuden, refleksiivisyyden ja oppimisen kehittäminen taidelähtöisesti työskennellen, sekä taiteen muutosvoima yhteisöissä. Tässä projektissa Elina toimi erityisesti videoiden ja oppimistehtävien suunnittelussa, sekä Hiilen kierto -videon kuvittajana.

Jaana Bäck

FT, dos, professori (metsien ja ilmakehän vuorovaikutukset), Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos

Jaana tutkii ja opettaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsiin ja toisaalta metsien ilmastonmuutosta hidastavia vaikutuksia kuten hiilensidontaa ja pienhiukkasten muodostusta. Retkeily, puutarhan ja arboretumin hoito ja luonnosta ja taiteista nauttiminen ovat asioita joita Jaana tekee kaikkein mieluiten. Jaana osallistui osioiden 2. Ilmastojärjestelmän toiminta, 4. Vaikutukset ja 7. Isoja kysymyksiä suunnitteluun ja toteutukseen.

Hannele Cantell

KT, FM, dos, Helsingin yliopisto

Hannele toimii opettajankouluttajana Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Hänen opetus- ja tutkimusalansa liittyvät maantieteen, ympäristökasvatuksen ja globaalikasvatuksen oppimiseen ja opetukseen. Lisäksi hän on perehtynyt monitieteiseen ilmiöoppimiseen sekä pedagogisiin vuorovaikutustilanteisiin. Hannele on kirjoittanut yli 25 vuoden ajan ympäristö- ja kasvatusalan oppimateriaaleja ja tietokirjoja. Vapaa-ajallaan Hannele harrastaa kuorolaulua, puutarhanhoitoa, mökkeilyä sekä kulttuuria monessa eri muodossa. Ilmasto.nyt-hankkeessa Hannele toimi ohjausryhmän jäsenenä.

Michael Child

DI, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Michael on tohtorikoulutettava Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja nuorempi tutkija Tekesin rahoittamassa Neo-Carbon Energy -projektissa. Hän tutkii suomalaisen energiajärjestelmän kestävyysmurrosta. Vapaa-ajallaan Michael nauttii luonnossa liikkumisesta ja sienestämisestä.

Sirkku Juhola

BA, M.Sc., PhD, dos, apulaisprofessori (kaupunkiympäristöpolitiikka), Helsingin yliopisto

Sirkku opettaa ympäristönmuutos ja -politiikka oppiaineessa ympäristötieteiden laitoksella. Sirkku tutkii mm. ilmastonmuutokseen sopeutumista yhteiskunnissa ja kaupunkien kestävyyteen liittyviä haastateita. Sirkku yleensä liikkuu uiden, pyöräillen tai juosten. Sirkku osallistui osien 4. Vaikutukset, 6. Sopeutuminen ja 7. Isoja kysymyksiä suunnitteluun sekä esiintyy sopeutumiseen liittyvällä videolla. Sirkku on myös ohjausryhmän jäsen.

Timo Kallio

Opiskelija, graafinen suunnittelu, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Timo on vastannut Ilmasto.nyt graafisen ilmeen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä muiden Valovirta Designin tekijöiden kanssa.

Sampo Kerola

Tanssitaiteen maisteri, tanssinopettaja ja viittä vaille ympäristöinsinööri

Sampo on ilmastonmuutoksesta innostunut esittävien taiteiden ammattilainen ja moniottelija. Hän työskentelee freelancer ohjaajana, koreografina, tanssijana sekä taiteilija-kehittäjänä. Hän on erityisen kiinnostunut tieteen ja taiteen yhteistyöstä maailman parantamisessa ja kehittää taidelähtöisiä konsepteja työelämän tarpeisiin. Syksyisin Sampo sienestää, talvisin hiihtää, keväällä pyöräilee ja kesäisin hän tanssii ja soi. Sampo on tässä projektissa vastannut mm. videoiden ohjauksesta, haastatteluista sekä osallistunut opetussisällön juonimiseen.

Olli-Pekka Kirvesoja

Insinööri, mediatekniikka, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Olli-Pekka osallistui Ilmasto.nyt hankkeen videoiden tuotantoon.

Markku Kulmala

FT, akatemiaprofessori, Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Markku on maailman viitatuin geotieteiden tutkija, joka on kerännyt monia kansainvälisiä tunnustuksia. Hänen johtamansa monitieteinen ilmakehätieteiden huippututkimusyksikkö on tehnyt useita läpimurtoja metsän ja ilmakehän vuorovaikutuksen sekä ilmakehän pienhiukkasten muodostumisen tutkimuksessa. Markku kuuluu Ilmasto.nyt johtoryhmään.

Tiina Kähö

KTM, ympäristöjohtaminen, Smart & Clean -säätiö

Tiina vetää kesäkuussa 2016 perustettua Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiötä, jonka tavoitteena on tehdä Helsingin seudusta maailmanluokan testialue älykkäissä ja puhtaissa ratkaisuissa. Uudenlaisella yhteistyöllä valjastetaan elinkeinoelämä vauhdittamaan ilmastonmuutoksen hillintää kaupungeissa. Tiina veti vuosina 2014-2016 Sitran Hiilineutraali teollisuus -avainaluetta, jonka osana Sitrassa lähdettiin selvittämään suomalaisen ilmasto-opetuksen nykytilaa ja yhteistyötä eri yliopistojen välillä. Tiina osallistui hankkeen esiselvitykseen.

Liisa Lahti

ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja osa-aikainen jatko-opiskelija. Asiantuntija, Sitra.

Liisa työskentelee Sitrassa asiantuntijana Hiilineutraali teollisuus - avainalueella. Vapaa-ajalla Liisa ihmettelee maailman menoa muun muassa purjelaivan kannelta, metsästä ja joogasalilta. Liisa on vastannut hankkeen koordinoinnista Sitrassa, visioinut sisältöä, järjestänyt käyttäjätestauksen sekä kirjoittanut johdannon ja kommentoinut materiaalia sen eri vaiheissa.

Anna Lehtonen

KM, tekee väitöskirjaa ilmastokasvatuksesta Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella

Taustaltaan Anna on draamapedagogi, ympäristökasvattaja ja luokanopettaja. Hän on kiinnostunut filosofiasta, sosiologiasta, teatterista ja taiteesta sekä ihmisten osallistamisesta ja luovasta potentiaalista kestävämmän yhteiskunnan rakentamisessa. Vapaa-aikaa Anna viettää luonnossa ja kulttuurin ja luovien harrastusten parissa. Tässä projektissa Anna on ollut mukana kurssin pedagogisen kokonaisuuden suunnittelussa ja erityisesti soveltavien tehtävien ja videoiden toteutuksessa.

Maija Leino

M.Sc. (Tech.), Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ympäristötekniikka

Maija tekee väitöskirjatutkimusta 3D-tulostuksen eli lisäävän valmistuksen ympäristöllisestä kestävyydestä eri sovelluksissa elinkaarinäkökulmasta. Vapaa-ajalla Maija mm. liikkuu suunnistuksen, sienestyksen ja Pokémon GO:n merkeissä. Maija on ollut mukana toteuttamassa erityisesti oppimiskokonaisuuden osiota 5. Hillintä.

Daniel Leiviskä

Opiskelija, graafinen suunnittelu, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Daniel on vastannut Ilmasto.nyt graafisen ilmeen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä muiden Valovirta Designin tekijöiden kanssa.

Lassi Linnanen

KTT, DI, ympäristötalouden ja –johtamisen professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lassi on vihreän talouden moniottelija: lähes 20 professorivuotta, 100 diplomityön ohjausta ja kymmeniä tutkimushankkeita. Sen lisäksi hän on toiminut cleantech-alalla yrittäjänä, useiden start-up -yritysten hallituksissa, sekä yritysten ja julkisen sektorin neuvonantajana lähes jokaisella mantereella. Ilmasto.nyt – projektissa Lassi on vastannut ilmastonmuutoksen hillintä -osion sisällöstä.

Nani Pajunen

TkT (materiaalitekniikka), TkL (ympäristöoikeus)

Nani työskentelee Sitrassa johtavana asiantuntijana Kiertotalous-tiimissä, jonka työn tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta pois lineaarisesta talousmallista kohti kiertotaloutta, jolla voidaan luoda Suomeen uutta vaurautta ja työpaikkoja. Nani on suorittanut myös ammatillisen opettajan pätevyyden. Nani on joukkuepelaaja, joka pelaa peliä kuin peliä - kunhan siinä on joukkue. Nanin tavoitteena on pelastaa maailma tekemällä maailman pelastamisesta kannattavaa liiketoimintaa. Nani toimi Ilmasto.nyt -projektin ohjausryhmässä kiertotalouden asiantuntijana ja osallistui myös työpajoihin yhdessä muiden tekijöiden kanssa.

Mari Pantsar

Dos., FT, johtaja, Sitra

Mari Johtaa Sitran Resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta -teema-aluetta. Alueen työn tavoitteena on tukea Suomen muutosta kohti ekologisesti kestävää, kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Ennen Sitraa Mari on toiminut Suomen hallituksen cleantechin strategisen ohjelman johtajana työ- ja elinkeinoministeriössä, Suomen cleantech-klusterin vetäjänä, UPM:N ympäristöpäällikkönä ja useiden cleantech-yritysten hallituksissa. Koulutukseltaan Mari on filosofian tohtori ja hänellä on dosentuurit Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä Helsingin yliopistossa. Mari näkee, että tulevaisuudessa ekologinen kestävyys ei ole vain vaihtoehto, vaan lähtökohta. Vapaa-ajallaan Mari harrastaa urheilua sekä viihtyy maalla lampaiden, kissojen ja koirien kanssa. Tässä projektissa Marin rooli on ollut ohjausryhmän puheenjohtajana.

Krista Petäjäjärvi

Taiteilija-kehittäjä ja teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

Kristan intohimona on taide uusissa konteksteissa ja yhteiskunnallisena muutosvoimana. Hän on vapaa taiteilija ja toimii yrittäjänä kehittäen työyhteisöjä teatterin ja performanssin keinoin. Krista toimii myös tuntiopettajana Metropolia AMK:n esittävän taiteen koulutusohjelmassa ja on Pro Soveltavan taiteen tila ry:n toiminnanjohtaja. Tässä projektissa Krista toimi erityisesti soveltavien tehtävien sekä videotuotannon parissa.

Anu Riikonen

MMM (agronomi), Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos

Anu tutkii kaupunkipuiden kasvualustoja, elinoloja sekä toimintaa kaupunkiekosysteemissä ja tekee aiheesta väitöskirjaa. Kesälomalla Anu kasvattaa vihanneksia viljelypalstalla - pinaatin viljely ei onnistu millään, mutta papuja ja punajuuria riittää kavereillekin. Anu osallistui osioiden 2. Ilmastojärjestelmän toiminta, 4. Vaikutukset ja 7. Isoja kysymyksiä suunnitteluun ja toteutukseen.

Laura Riuttanen

FM, Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Laura on meteorologi, joka viimeistelee väitöskirjaansa ilmansaasteiden ilmastovaikutuksista ja opettaa klimatologiaa Helsingin yliopistossa. Laura viihtyy luonnossa ja on päättänyt pelastaa maailman. Laura on hankkeen koordinaattori. Hän on vastannut osioista 1. Ilmastonmuutos – mistä on kyse?, 2. Ilmastojärjestelmän toiminta ja 3. Ilmaston tulevaisuus sekä sotkenut sormensa vähän joka soppaan.

Jouni Räisänen

FT, meteorologian dosentti, Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Jouni on puuhastellut ilmastomallitulosten kanssa vuodesta 1993 alkaen ja opettanut meteorologiaa yliopistonlehtorina vuodesta 2003. Sadantuhannen hiihtokilometrin tavoitteesta on vielä melkein 45 % jäljellä. Jouni esiintyy ”Kasvihuoneilmiön fysiikka”- ja ”Mitä tiedämme ilmastonmuutoksesta 2016”-videoilla ja on auttanut osioiden 1. Ilmastonmuutos – mistä on kyse?, 2. Ilmastojärjestelmän toiminta ja 3. Ilmaston tulevaisuus työstämisessä.

Erkki Rämö

Tekn.Lis., informaatiotekniikka, mediatekniikan yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Erkki ohjaa opinnäytetöitä ja erilaisia yritys- ja työelämäprojekteja mediatekniikan alalta, erityisesti AV-projekteja. Erkki harrastaa kuorolaulua ja on musiikkikulttuurin suurkuluttaja, hoitaa puutarhaa, mökkeilee, matkailee ja toimii 14 lapsenlapsen pappana. Erkki toimi videoryhmän opinnäytteiden ohjaajana

Aleksi Räsänen

Tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos

Aleksin tutkimustyö liittyy ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja haavoittuvuuteen sekä kasvillisuuden ja maanpeitteen kaukokartoitukseen. Aleksi liikkuu luonnossa juosten, hiihtäen ja retkeillen. Aleksi osallistui osioiden 4. Vaikutukset, 6. Sopeutuminen ja 7. Isoja kysymyksiä toteutukseen.

Sanna-Liisa Sihto-Nissilä

FT, DI, Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu

Sanna-Liisa on väitellyt aerosolien ilmastovaikutuksista v. 2013 ja on tällä hetkellä post-doc-tutkijana Aalto-yliopiston Uudet energiateknologiat –tutkimusryhmässä sekä opettaa ilmastonmuutosta Aalto-yliopistossa. Sanna-Liisan missiona on saada insinöörit innostumaan ilmastonmuutoksesta. Vapaa-ajallaan Sanna-Liisa nauttii kuorolaulusta ja käsitöiden tekemisestä. Sanna-Liisa vastasi osioiden 2. Ilmastojärjestelmän toiminta ja 7. Isoja kysymyksiä aerosoliteksteistä. Lisäksi Sanna-Liisa oli mukana hankkeen syntymisen ensi metreillä syksyllä 2014 ja teki Sitralle esiselvityksen Suomen ilmasto-alan koulutuksen nykytilasta.

Sakari Tolppanen

FT, FM

Sakari on toiminut tutkijatohtorina ja opettajien kouluttajana Helsingin yliopiston Kemian laitoksella. Hänen opetus- ja tutkimusalansa liittyvät kemian, kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen opetuksen kehittämiseen. Vapaa-ajallaan Sakari nauttii koripallon pelaamisesta, lukemisesta ja lautapelien pelaamista. Tässä projektissa Sakari toimi erityisesti pedagogisen kokonaisuuden suunnittelussa, soveltavien tehtävien tekemisessä, sekä oppimispäiväkirjan ja opettajan ohjeen kirjoittamisessa.

Aija Töytäri

TtL, Jyväskylän yliopisto, Terveystieteen laitos

Aija viimeistelee väitöskirjaansa korkeakouluopettajien osaamisesta. Aija työskentelee opetusneuvoksena Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla. Aija harrastaa liikuntaa ja viettää paljon aikaa luonnossa mökkeillen, marjastaen, sienestäen ja kalastaen aina kun väitöskirjatyöltään ehtii. Aija toimii hankkeen ohjausryhmässä korkeakoulutuksen asiantuntijana. Hän on osallistunut myös hankkeen pedagogisten ratkaisujen

Siiri-Maria Valli

Insinööriopiskelija, mediatekniikka, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Siiri-Maria opiskelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa, ja tekee opinnäytetyönsä Ilmasto.nyt videoista. Vapaa-aikaan kuuluu koiran ulkoilutusta, liikuntaa sekä Metkan Speksi, opiskelijoiden tekemä teatteri, johon on osallistunut mm. tanssijana ja lavastajana, sekä toimii vuoden 2017 toisena tuottajana. Siiri-Maria osallistui Ilmasto.nyt-hankkeen videoiden tuotantoon.

Timo Vesala

FT, dos, Akatemiaprofessori (meteorologia), Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos

Timo tutkii ja opettaa mikrometeorologiaa ja biogeokemiallisia kiertoja, suomeksi sanottuna maata lähimmän ilmakerroksen virtauksia ja aineen ja energian kuljetusta sekä veden ja hiilen kiertoa metsissä, soissa, järvissä ja kaupunkiympäristössä. Harrastukset ovat elokuvat, tennis, linnut ja korttipelit. Timo osallistui osion 2. Ilmastojärjestelmän toiminta kirjoittamiseen.

Yrjö Viisanen

FT, Tutkimusjohtaja, Ilmatieteenlaitos

Yrjö kuuluu Ilmasto.nyt johtoryhmään.

Pekka Virtanen

Insinööri, mediatekniikka, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Pekka teki insinöörityönsä Ilmasto.nyt videoiden jälkituotannosta. Nykyisin hän on editointivastaava mainoselokuvatuotantoyhtiössä Woodpecker Film Oy, jossa hän vastaa kuvamateriaalin konvertoinnista, siirroista, arkistoinnista ja mainosmateriaalitrafiikin hoitamisesta kanaville ja asiakkaille sekä videon jälkituotantoprosesseista yhdessä tuottajan kanssa. Vapaa-ajalla Pekka viihtyy konserteissa, oman musiikin ja bändin parissa. Pekka vastasi Ilmasto.nyt-videomateriaalin tuotannosta projektipäällikkönä ja on säveltänyt videoiden musiikit.

KUMPPANIT
YHTEISTYÖSSÄ